Wyświetlanie 1–8 z 12 wyników

 • Promocja!

  CD-Specyfikacje IPB (E-Specyfikacje)

  110,70  (Cena brutto)

  Płyta zawiera 38 szczegółowych specyfikacji technicznych przygotowanych przez wiodące biura projektów w Polsce w opracowaniu Izby Projektowania Budowlanego. 1.Przepust pod koroną drogi, 2.Przebudowa napowietrznych linii energetycznych, 3.Kanalizacja deszczowa, 4.Roboty budowlane w obiektach kubaturowych: 4.1. Roboty przygotowawcze – rozbiórki, 4.2. Roboty ziemne, 4.3. Zbrojenie betonu, 4.4. Beton, 4.5. Prefabrykaty, 4.6. Konstrukcje drewniane, 4.7. Konstrukcje stalowe, 4.8….

 • Promocja!

  Specyfikator

  885,60  (Cena brutto)

  Program Specyfikator W Specyfikatorze zastosowano nowe rozwiązania, usprawniające przygotowanie STWiORB dla konkretnego (aktualnego) zadania na podstawie wcześniej opracowanych projektów. Dzięki Specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, które trzeba załączyć do SWZ, otrzymujemy kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku. Posiadany zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, można łatwo powiązać z odpowiednimi numerami ST, uzyskując…

 • Promocja!

  STWiORB – Wymagania Ogólne

  19,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść Wymagań Ogólnych dla robót budowlanych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan XII.2021r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Wymagania Ogólne otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Ścianki i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan X.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Ścianki i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Roboty ziemne

  4,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Roboty ziemne otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.  

 • Promocja!

  STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków silikatowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji murowanych z bloczków silikatowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków silikatowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków betonowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji murowanych z bloczków betonowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków betonowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Zabezpieczenie drzew

  4,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem drzew zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Zabezpieczenie drzew otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.