O nas

Firma InfoKoszt od 2005r specjalizujące się w opracowaniu wszelkiego typu opracowań kosztowych w tym:
  • Kosztorysów Inwestorskich,
  • Planowanych kosztów robót i prac projektowych,
  • WKI,
  • Przedmiarów Robót,
  • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Świadczymy usługi weryfikacji Kosztorysów Inwestorskich, analizą wniosków Wykonawców w sprawie waloryzacji.
Sporządzamy Analizę Korzystności ugody zgodnie z rekomendacjami Prokuratorii Generalnej i art. 54a ustawy o finansach publicznych 

Piotr Montewski jest autorem licznych referatów o tematyce kosztorysowej, wygłoszonych na licznych ogólnopolskich specjalistycznych
konferencjach.
Specyfikator® program do tworzenia STWiORB pierwotnie był stworzony na własne potrzeby. Po pozytywnych doświadczeniach, innowacyjne rozwiązanie postanowiliśmy udostępnić szerokiemu gronu kosztorysantów i projektantów.

Pomogliśmy już setkom użytkownikom w przygotowaniu profesjonalnych specyfikacji technicznych, z nami i Ty możesz osiągnąć sukces.