Wyświetlanie 1–8 z 11 wyników

 • Promocja!

  CD-Specyfikacje IPB (E-Specyfikacje)

  110,70  (Cena brutto)

  Płyta zawiera 38 szczegółowych specyfikacji technicznych przygotowanych przez wiodące biura projektów w Polsce w opracowaniu Izby Projektowania Budowlanego. 1.Przepust pod koroną drogi, 2.Przebudowa napowietrznych linii energetycznych, 3.Kanalizacja deszczowa, 4.Roboty budowlane w obiektach kubaturowych: 4.1. Roboty przygotowawcze – rozbiórki, 4.2. Roboty ziemne, 4.3. Zbrojenie betonu, 4.4. Beton, 4.5. Prefabrykaty, 4.6. Konstrukcje drewniane, 4.7. Konstrukcje stalowe, 4.8….

 • Promocja!

  STWiORB – Wymagania Ogólne

  19,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść Wymagań Ogólnych dla robót budowlanych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan 06.2024r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Wymagania Ogólne otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Roboty ziemne

  4,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Roboty ziemne otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.  

 • Promocja!

  STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków silikatowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji murowanych z bloczków silikatowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków silikatowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Rozbiórka obiektów kubaturowych

  4,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Rozbiórka obiektów kubaturowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Ścianki i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan X.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Ścianki i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków betonowych

  9,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji murowanych z bloczków betonowych zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Konstrukcje murowane z bloczków betonowych otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.

 • Promocja!

  STWiORB – Zabezpieczenie drzew

  4,99  (Cena brutto)

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – plik pdf zawierający przykładową treść dla robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem drzew zgodnych z obowiązującymi przepisami – stan I.2022r. Kupując program Specyfikator – STWiORB – Zabezpieczenie drzew otrzymasz razem z programem bez dodatkowych opłat.